Soms neemt iemand de beslissing om geen juridische hulp in te schakelen in de veronderstelling dat de diensten van een advocaat zonder rechtsbijstandverzekering te duur is. Een advocaat kan op diverse manieren betaald worden voor zijn diensten, bijvoorbeeld via no cure no pay. Vaak is men niet op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om een advocaat zonder rechtsbijstandverzekering in te huren.

Naast de no cure no pay advocaten is er nog een andere mogelijkheid voor het inhuren van een advocaat zonder rechtsbijstandverzekering te hebben. Mensen met een laag inkomen en weinig spaargeld kunnen vaak een advocaat zonder rechtsbijstandverzekering toch inhuren door gebruik te maken van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Voor deze vorm van rechtsbijstand wordt wel een eigen bijdrage gevraagd, maar deze is beperkt waardoor juridische hulp van een advocaat zonder rechtsbijstandverzekering wel haalbaar wordt voor velen. Ook deze eigen bijdrage komt niet altijd voor rekening van de hulpvrager. In bepaalde situaties is het mogelijk om via de gemeente in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand. In welke situaties er een mogelijkheid is voor bijzondere bijstand en aan welke voorwaarden voldaan moet worden verschilt per gemeente. Het is dus raadzaam uw zaak voor te leggen aan een advocaat zonder rechtsbijstandverzekering te hebben en ook bij een laag inkomen. Een advocaat kan in dat geval een toevoeging aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand.

AdvocaatNatuurlijk zijn het niet alleen mensen met een laag inkomen die een advocaat zonder rechtsbijstandverzekering nodig hebben. Ook mensen die voldoende inkomen of spaargeld hebben, hebben niet altijd een rechtsbijstandverzekering en willen gebruik maken van de diensten van een advocaat. Indien men voldoende inkomen of spaartegoeden heeft, kan men de juridische hulp van een advocaat zonder rechtsbijstandverzekering te hebben, inroepen. In dat geval zullen alle kosten bij de hulpvrager in rekening gebracht worden.

Advocaat Enschede inhuren